The browser you are using is not supported. Some critical security features are not available for your browser version.

We want you to have the best possible experience with FATbit. For this you'll need to use a supported browser and upgrade to the latest version.

Cookies policy

Cookies policy

 
 
1. Dankzij een " Cookie" is het mogelijk de Gebruiker van de Site te identificeren, zijn raadpleging van de Site te personaliseren en de weergave van de Site te versnellen dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De Site kan voornamelijk "Cookies" gebruiken om 1) navigatiestatistieken te verkrijgen en zo de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en 2) de toegang tot een ledenaccount en tot inhoud mogelijk te maken die niet toegankelijk is zonder verbinding.

2. De Redacteur is verantwoordelijk voor de verwerking ten aanzien van de door de Site gebruikte cookies. De Site kan echter derde cookies bevatten zoals cookies van sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Google+, enz.) of analysecookies van derde sites zoals Google Analytics. De Redacteur controleert niet het gebruik van de door deze derde geïnstalleerde cookies. De Redacteur nodigt de Gebruiker uit om kennis te nemen van het gebruik dat deze derden maken van de door de cookies verzamelde gegevens.

3. De Redacteur verbindt zich ertoe om de inhoud van de "Cookies" die hij verzamelt nooit rechtstreeks mee te delen aan derden, behalve in geval van een wettelijke eis.
De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser zo configureren dat hij in kennis gesteld wordt alvorens de "cookies" te aanvaarden. Hiertoe dient de Gebruiker de instellingen van zijn browser aanpassen: